Chính Phủ Yêu Cầu Ngân Hàng Nhà Nước Ổn Định Chính Sách Tiền Tệ

by Ngô Khoá

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP ngày 4/10/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế quý III ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng tăng 4,24%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới.

Trích dẫn một phần từ nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023

Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo 8071/BC – BKHĐT ngày 29 tháng 09 năm 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư phấn đấu để giải ngân cao nhất năm 2023, yêu cầu:

Các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân đầu tư công. Các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 phải hoàn thành kế hoạch vốn trước ngày 20 tháng 10 năm 2023.

 

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bám sát diễn biến thị trường để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách khác, không tạo ra những biến động mạnh, thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân; điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Bên cạnh đó, yêu cầu NHNN tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay để tăng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

NHNN tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, Thông tư số 03/2023/TT-NHNN, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN và các Thông tư đã ban hành để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc phát sinh trong thực tế về tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, có giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh tăng, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý các ngân hàng yếu kém theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm d khoản 4 Mục I Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023.

You may also like

Leave a Comment