Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết 30-06-2024

by Ho Nhung

Ngày 29-11,sau 22,5 ngày làm việc , Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV đã khép lại bằng phiên họp bế mạc .

Với sự tham gia biểu quyết tích cực của 477 đại biểu ( chiếm tỷ lệ 96,56%). Quốc hội đã thông qua Nghị quyết t của kỳ họp nói trên.

Trong kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua bày văn kiện pháp luật, bao gồm Luật về Căn cước, Luật sửa đổi về kinh doanh bất động sản, Luật về quản lý và bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật sửa đổi về Tài nguyên nước, cùng với luật  sửa đổi Viễn thông.

Quốc hội cũng đã thông qua chín nghị quyết, trong đó bao gồm Nghị quyết xác nhận kết quả đánh giá tín nhiệm đối với các quan chức được bầu hoặc phê chuẩn bởi Quốc hội; Nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cho năm 2024 ; Nghị quyết về dự đoán ngân sách nhà nước cho năm 2024:…

 Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6. Ảnh: QH

Quốc hội họp phiện bế mạc kỳ họp thứ 6. Ảnh: QH

Đồng thời, quyết định điều chỉnh thời điểm Quốc hội xem xét và thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự ám Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được đưa ra trong kỳ họp gần nhất.

Đối với tám dự án luật, Quốc hội đã tiến hành đưa ra ý kiến lần đầu, bao hồm Luật Bảo hiểm xã hội ( sửa đổi. Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ , Luật trật tự và an toàn giao thông đường bộ, Luật Lưu trữ (sửa đổi), cùng với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá  tài sản.

Theo Nghị quyết của kỳ họp, Quốc hội đã đề xuất Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và các cơ quan liên quan nâng cao biện pháp phòng ngừa và triệt phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại và bạo hành trẻ em.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra chỉ đạo để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng xuất hiện tham nhũng và hành vi tiêu cực (quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; quản lý đấu thầu và mua sắm tài sản công; quản lý đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ…). Mục tiêu là phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

 Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quốc hội đã đồng thuận việc tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 30-6-2024 đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ áp dụng mức thuế GTGT 10%, giảm từ 10% xuống còn 8%. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa và dịch vụ, bao gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, và sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ tổ chức triển khai chính sách này một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến dự toán thu và chi của ngân sách nhà nước năm 2024, theo Nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

NHÓM PHÓNG VIÊN

You may also like

Leave a Comment