Luật Đất Đai (Sửa Đổi) và Triển Vọng Tăng Trưởng Của Thị Trường Bất Động Sản

by Ngô Khoá

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), ngành bất động sản của Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới với những thay đổi quan trọng trong pháp luật. Bài viết này sẽ phân tích những điểm quan trọng của Luật Đất đai và tác động dự kiến lên thị trường bất động sản.

Hiệu Lực và Nội Dung Mới

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, mở ra một giai đoạn mới trong quản lý đất đai tại Việt Nam. Cùng với những điều khoản chuyển tiếp, Luật mang đến nhiều thay đổi quan trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Tác Động Tâm Lý và Thực Tế: Ngay sau thông qua của Luật, có kỳ vọng rằng thị trường bất động sản sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng. Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản EZ, cho biết Luật đất đai (sửa đổi) tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, giúp giải quyết xung đột và thúc đẩy tiến triển dự án.

Chia Sẻ của Người Trong Ngành: Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Toản và ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Việt An Hoà, đã nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Luật Đất đai trong việc tháo gỡ khó khăn pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Triển Vọng Của Thị Trường

Dựa trên đánh giá của ông Quang, Luật Đất đai sẽ đưa ra giải pháp cho nhiều vấn đề, đặc biệt là liên quan đến thu hồi đất và thúc đẩy nguồn cung trên thị trường. Cả hai người đều tin rằng thị trường sẽ trải qua một giai đoạn tăng trưởng, đặc biệt là khi kết hợp với các yếu tố khác như room tín dụng và lãi suất cho vay thuận lợi.

Luật Đất Đai (Sửa Đổi) không chỉ là công cụ quan trọng trong việc quản lý đất đai mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Chờ đợi những bước tiến mới và sự phục hồi tích cực trong tương lai gần, thị trường bất động sản Việt Nam

You may also like

Leave a Comment