Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

by Ngô Khoá

Trong Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Bài viết này sẽ điểm qua những điểm quan trọng và tác động của Luật này đối với cộng đồng và đời sống kinh tế – xã hội.

Hiệu Lực và Thay Đổi Quan Trọng:

Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, với một số điều khoản được áp dụng sớm từ ngày 1-4-2024. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho sự chuẩn bị mà còn đảm bảo sự linh hoạt trong việc thích ứng với các thay đổi.

Quá Trình Hoàn Thiện và Ý Kiến Đóng Góp: Luật Đất đai đã được hoàn thiện sau quá trình lắng nghe ý kiến của hơn 12 triệu người dân và cử tri trên toàn quốc. Với 16 chương và 260 điều, bổ sung và sửa đổi, Luật đã được thiết kế để phản ánh chủ trương của Đảng và giải quyết những khó khăn xuất hiện trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Những Điểm Mới Nổi Bật: Luật Đất đai (sửa đổi) tăng cường quy định về thu hồi, bồi thường, và hỗ trợ tái định cư. Với 31 trường hợp cụ thể, Nhà nước thu hồi đất để phát triển lợi ích quốc gia và công cộng, tạo ra một hệ thống bao quát. Quy định cụ thể về trình tự và thủ tục thu hồi đất đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

Giao Đất và Chuyển Mục Đích Sử Dụng: Luật quy định rõ ràng về việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Nó đặt ra các điều kiện và thẩm quyền cho việc chuyển đổi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, nhấn mạnh sự cần thiết của kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Luật Đất đai (sửa đổi) không chỉ là một bước quan trọng để quản lý đất đai hiệu quả hơn mà còn đồng thời thể hiện sự tham gia và chăm sóc đối với ý kiến của cộng đồng. Sự điều chỉnh này hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực và bền vững cho cả quốc gia.

 

You may also like

Leave a Comment