TP.HCM Đạt Kỷ Lục Xuất Khẩu Hơn 42 Tỷ USD, Dẫn Đầu Cả Nước Trong Năm 2023

by Ngô Khoá

TP.HCM đã chứng kiến một kỷ lục xuất khẩu với kim ngạch vượt mốc 40 tỷ USD trong năm 2023, dẫn đầu toàn quốc với số liệu đáng kinh ngạc là hơn 42 tỷ USD.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ, với xuất khẩu giảm 4,4% và nhập khẩu giảm 8,9%. Cán cân thương mại hàng hóa dự kiến xuất siêu 28 tỷ USD.

Trong tháng 12/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 32,91 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước đóng góp 9,44 tỷ USD, tăng 9,4%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 23,47 tỷ USD, tăng 4,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 tăng 13,1%, với tăng trưởng lớn nhất là khu vực kinh tế trong nước (18,5%) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (11,1%).

Trong quý IV/2023, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 96,5 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với quý III/2023.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm 2023 ước đạt 355,5 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,55 tỷ USD, giảm 0,3%, chiếm 26,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 259,95 tỷ USD, giảm 5,8%, chiếm 73,1%.

Năm 2023 có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,3% với 313,73 tỷ USD, trong khi nhóm hàng nông sản, lâm sản, và hàng thuỷ sản chiếm 7,9% với 28,15 tỷ USD. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,3%, đạt 4,61 tỷ USD.

Xét theo địa phương, TP.HCM đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu năm 2023 là 42,5 tỷ USD, vượt xa các địa phương khác. Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng và Thái Nguyên lần lượt đứng sau với kim ngạch xuất khẩu là 39,3 tỷ USD, 30,6 tỷ USD, 26,8 tỷ USD và 25,7 tỷ USD.

Về nhập khẩu, theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2023 dự kiến đạt 30,63 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả năm 2023 dự kiến đạt 327,5 tỷ USD, giảm 8,9% so với năm trước.

Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu năm 2023, nhóm tư liệu sản xuất chiếm 93,8% với 307,32 tỷ USD, trong đó nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng chiếm 45,8%. Nhóm vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%, đạt 20,18 tỷ USD.

Xét theo địa phương, TP.HCM cũng là địa phương nhập khẩu nhiều nhất cả nước năm 2023 với kim ngạch là 55,3 tỷ USD, tiếp theo là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Bình Dương.

 

You may also like

Leave a Comment